Nabídka služeb

 

Distribuce ropných produktů

  • Doprava je zajištěna vlastní dopravou a je zakalkulována v ceně olejů.
  • Doprava je realizována nákladními dodávkovými vozy o užitné nosnosti 2,5t.

 

Likvidace použitých olejů 

  • Likvidace olejů je zajišťována prostřednictvím servisních organizací zpracovávající nebezpečný odpad.

 

Zajištění tribotechnických rozborů olejů

  • Společnost v případě potřeby, realizuje rozbory olejů ve státní zkušebně.
  • Kalkulace tribotechnických rozborů olejů je tvořena individuálně na základě náročnosti jednotlivých rozborů.

 

Poradenství v oblasti maziv

  • Standartní službou společnosti PRO-OIL MORAVA s.r.o. je tvorba mazacích plánů k používaným strojům a zařízením, srovnávání konkurenčních maziv s nabízenými produkty společnosti PRO-OIL MORAVA s.r.o. a přiřazování ekvivalentů.